Digital kommunikation ska vara för alla

Webbtillgänglighetsdirektivet, i Sverige kallat webbdirektivet, är ett så kallat harmoniseringsdirektiv. Det innebär att hela Europa får samma minimikrav vad gäller tillgänglighet till offentlig information för alla medborgare, oavsett funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer.  Den del som handlar om video träder i kraft den 23 september 2020.

I webbdirektivet slår man fast följande:

  • För många är det lättare att ta till sig information i en video än i en längre text.

  • Digital video ska i princip alltid ha undertexter, för att vara tillgänglig även för den med hörselnedsättning eller dövhet.

  • Undertexter gör mest nytta om den är valbar. För en del gör de nytta, andra blir störda av dem.

  • Översättningar till relevanta språk ska erbjudas vid behov.

 

Läs mer om vad som gäller hos Myndigheten för digital förvaltning.