TIPS & INSPIRATION

Berätta effektivt med 1,2 och 3!
Markera gärna viktiga ord med färg eller tjocklek.

Recept till filmen:

 • 3 korta videoklipp - friköpt

 • 4 stillbilder - gratissite

 • 2 loggotyper

 • Musikfil

 • redigerad i iMovie

 • Text - grafik i Clipsk

 • Tidsåtgång - 2 timmar

Recept till filmen:

 • 2 korta videoklipp - friköpt

 • 4 stillbilder - gratissite

 • 6 Symboler - från thenounproject.com

 • Musikfil

 • redigerad i iMovie

 • Text - grafik i Clipsk

 • Tidsåtgång - 1,5 timme

Välj ut tydlig fakta och ta inte med för mycket information. Använd trådsymboler för att förtydliga innehållet.
 

Att lägga ikoner som symboliserar olika områden man vill kommunisera är ett effektivt sätt att hjälpa tittaren.

Här visar vi en tjänst som har ett bra bibliotek av ikoner som är lätta att redigera och ladda ner i den färg man önskar.

Mer info: https://thenounproject.com

Namnskylten är ett av de viktigaste grafiska elementen på professionell mobilfilm. Den ska vara enkel att läsa och förstå för tittaren. Tänk på att låta namnskylten ligga synlig tillräckligt länge, ca sju sekunder är en ungefärlig rekommendation. Skriv titeln på en begriplig svenska. Engelska förkortningar, extremt långa titlar och flera titlar staplade på varandra avråder vi ifrån. Namnskylten är inte en Linkedin-sida... Här ser du en mycket enkel namnskylt som är snabb att tillverka, snygg och lättläst. Detta är en bra namnskylt för filmer i vardagen med en begränsad livstid.

Med faktarutor, några snygga bilder och lite musik kan man göra enkla filmer för sociala medier eller den egna hemsidan. Här visar Mats ur en enkel faktaruta kan göras och där du tar text från t ex ett pressmeddelande eller den egna hemsidan och klistrar in i Clipsk verktyg. Tänk på att bilden inte får vara för händelserik när du skriver text på den. Tänk också på att låta faktarutorna ligga tillräckligt länge så att tittaren hinner att läsa!

Ibland kan man vilja ha en namnskylt som är något mer exklusiv i sitt utseende. Detta kan till exempel gälla filmer som ska leva lite längre tid eller som ska marknadsföras i sociala medier. Här ser du ett exempel på hur du kan blanda två komponenter med olika animationer och färger. Här kan du även blanda typsnitt osv. Så här gör man när man har en namnskylts-mall som lagts in i Clipsk. Glöm inte att samma regler gäller angående läsbarhet och lättbegripligt som för den enkla namnskylten. Den här skylten tar något längre tid att göra och bör bara användas när den tiden står till förfogande. Slarva inte.

Här visar Mats något mer avancerade sätt att skildra fakta på rörlig bild. Här använder han fler funktioner i Clipsk som t ex blur. Här visar han även hur ni kan illustrera nyheter med symboler, i detta fall med en uppåtgående kurva. Även här gäller det att låta texten ligga tillräckligt länge och på en plats i filmen där texten kan fånga tittarens fulla uppmärksamhet.