Faktarutan – så gör du

Med faktarutor, några snygga bilder och lite musik kan man göra enkla filmer för sociala medier eller den egna hemsidan. Här visar Mats hur en enkel faktaruta kan göras, där du tar text från t ex ett pressmeddelande eller den egna hemsidan och klistrar in i Clipsk verktyg. Tänk på att bilden inte får vara för händelserik när du skriver text på den. Tänk också på att låta faktarutorna ligga tillräckligt länge, så att tittaren hinner läsa.