Historien om Clipsk

Under åren har tekniska tillbehör för redigering av film utvecklats i en rasande takt. Att enkelt lägga avancerad grafik på mobilfilm har dock varit omöjligt. Att behovet fanns blev vi varse gång på gång i våra kurser i mobilfilmsproduktion för kommunikatörer och journalister. Det blev starten för Clipsk.

Helena Brunkman | +46 70 488 86 44 | helena@clipsk.app
Mats Strömqvist | +46 70 494 47 22 | mats@rallarsving.com

Med statligt stöd började vi utveckla en enkel grafikapp. Intresset var enormt från dag ett och många deltog i arbetet, t ex Sveriges Kommunikatörer, Trafikverket, Chalmers Tekniska Högskola, Östgöta Media AB, Alten AB och Journalisthögskolan i Göteborg. Bolaget bakom Clipsk heter Rallarsving Kommunikation AB och finns i Göteborg.

I workshops med hundratals kommunikatörer identifierade vi de fem mest efterfrågade funktionerna för den app som skulle bli Clipsk. Ett tydligt önskemål var också att den skulle vara både enkel och rolig att använda. Sedan dess har vi både kommit igång och hunnit uppdatera och justera den ursprungliga appen. Resan fortsätter, med mer utveckling och fler förbättringar. Hoppas du vill vara med!

Helena Brunkman och Mats Strömqvist har ägnat hela sina yrkesliv åt den rörliga bilden. Från nyhetsjournalistik och underhållning i TV-världen till livestreamingar och filmproduktion för sociala medier, till att idag helt fokusera på utvecklingen av den enklaste filmen av alla – mobilfilmen.