Berätta effektivt med 1, 2 och 3

Markera gärna viktiga ord med avvikande färg eller tjocklek.

Det här behöver du:

 • 3 korta videoklipp – friköpta
 • 4 stillbilder – gratissajt
 • 2 logotyper
 • Musikfil
 • Redigerad i iMovie
 • Text – grafik i Clipsk
 • Tidsåtgång – 2 timmar

Gör så här:

 • Skriv post-it-manus
 • Välj ut stillbilder och video
 • Välj en lämplig musikillustration
 • Redigera i iMovie
 • Lägg grafik i Clipsk
 • Publicera!